+31 6 51 89 77 12 pjmkivits@gmail.com

Onze aanpak 

Onze aanpak is in de praktijk veelvuldig getoetst en heeft zichzelf over de jaren meermaals bewezen als uitermate effectief. We nemen hieronder een vlotte duikvlucht in de materie. Wil je meer weten? Neem contact op! 

Context verbreden

In deze eerste fase van onze veelvuldig in de praktijk getoetste aanpak start DMSB met empathize & define. Het eerstgenoemde zorgt voor het verkrijgen van een gezamenlijk belang. Of juist het blootleggen van tegengestelde belangen. Hoe gaan we daar respectvol mee om en hoe brengen we die belangen bij elkaar? Het kernachtig definiëren van de probleemstelling zorgt voor een opstapje om een unieke waarde voor alle belanghebbende te creëren. Naast de gangbare aspecten die ingaan op de probleemstelling zoals technologie, producten of diensten, legt DMSB voornamelijk het accent op het vaststellen van de beoogde waarde creatie.  

w

Idee-creatie

Voor de tweede fase zet DMSB het Wiebertje 2.0 in. Eerst slaan we de vleugels uit en verkent DMSB de mogelijke oplossingen door middel van o.a. SCAMPER en analogische analyses. We toetsen of de oplossingsmogelijkheden reëel zijn, waar de blind spots zitten en hoe de oplossingsrichting als uitnodigend perspectief naar voren gebracht kan worden. Vervolgens stelt DMSB de best toepasbare oplossing vast en concretiseren we die oplossing. Dat doet DMSB a.d.h.v. actionable advice. Alle relevante aspecten (Mens, Middelen, Manieren, Tijd, Geld en Organisatorische Volwassenheid) worden hierin meegenomen.

Van Advies naar Gerichte Actie

In fase drie start DMSB het actionable advice traject op o.b.v. van de uitgewerkte en vastgestelde oplossingskoers uit fase twee. Concrete acties worden uitgewerkt in eenduidige (kort-cyclische) initiatieven waarbij stringente participatie en de juiste bijsturing zorgt voor snel, efficiënt en geïnstitutionaliseerd resultaat. De ingestelde richting blijft hierdoor relevant. Koershoudende controlemiddelen zoals architectuur, benchmarking en terugkomende reviewloop op het programma zorgen ervoor dat je als organisatie niet uit de bocht vliegt. Ze is in staat om koers te houden en zichzelf ruimte te geven indien dit nodig is. Dat kan komen door strategische keuzes of door onvoorziene effecten zoals bijvoorbeeld de recente pandemie.